Allt Höör ihop – Träffar på Mittpunkten Höör vt 2020

Hur kan vi tillsammans i Höör, och som Höör, vara en kreativ och positiv kraft i dessa utmanande tider?

Vad är Höör? Vi utforskar vår fysiska plats på planeten. Hur allt levande hänger ihop här i skogarna, åkrarna och samhällena och med det globala klimatet. Hur vår mänskliga kultur kommer till uttryck lokalt och som en del i det globala, uppkopplade samhället.

Och hur kan framtiden se ut?

Allt Höör ihop

Lyssnande samtal

Vi samtalar kring olika teman och lyssnar in varandra på djupet. Vi varierar mellan par, smågrupper och alla tillsammans.

Lekfulla rörelser

Prat och tankar kan bara ta oss en bit på vägen till förståelse. Genom att röra oss tillsammans kan vi få nya och överraskande insikter. Det blir en blandning av dans och rollspel där var och en deltar efter egen förmåga och lust.

Guidade Omfamningar

Vi avslutar varje möte med en guidad meditation.

  • Vi känner ovillkorlig tillhörighet till allt vi är delar av.
  • Vi skiftar perspektiv och får oväntade insikter.
  • Vi omfamnar allt vi är delar av och låter allting falla på plats.

Du kan läsa mer här på sajten om vad Wider Embraces är, eller så kommer du till Mittpunkten och upplever det.

Välkommen att samskapa

Vi ser fram emot ett kreativt utforskande av nuet och framtiden med Höör i fokus. En gemensam resa som inte väjer för de globala och svåra frågorna.

Stina Deurell och Anna Flärd

När, var, anmälan

Fyra tisdagar klockan 19.00-21.00.
Den 28/1, 25/2, 24/3 och 21/4.

Tema 28/1:
Naturen eller Biosfären?

Mittpunkten i Höör, Industrigatan 5 (Solrosen).

Varje tisdag är ett fristående äventyr, var med på så många du vill.
Kostnad 50 kr/gång, inklusive fika.
Max 15 personer.

Anmäl dig till stina@widerembraces.org.

Respektera tiderna

Att komma sent eller gå tidigt stör vår gemensamma process, så vänligen kom i tid och stanna till slutet.

Din inre styrka och ansvar

Vi arbetar ibland med ett utvidgat jag-perspektiv, det kan vara förvirrande, så om du inte är mentalt trygg i dig själv bör du nog inte delta.
Minimiålder 16 år.

Frågor?

Har du frågor eller funderingar, hör gärna av dig. Se kontaktsidan.